Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 7. januar 2019.

Endringene innebærer at fondet endrer navn fra Alfred Berg Nordisk Pengemarked til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss. Se vedlagte link for mer informasjon. I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Kopi av nye fondsdokumenter kan vederlagsfritt  lastes opp her:

Nye vedtekter for Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss

Nytt prospekt for Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss

 

Nye vedtekter trer i kraft 1.februar 2019.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form