Alfred berg markedssyn
Q3 2019

VÅR POSISJONERING MODELLPORTFØLJE

For renter indikerer + en oppgang i verdi   |  For kreditt indikerer + en oppgang i verdi     |     For aksjer indikerer + en oppgang i verdi

Rente-binding

Svak undervekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( - )
Sentiment: ( + )

Investment grade

Overvekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( - )

Høyrente

Nøytralvekt
Makro: ( = )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( - )

Norske aksjer

Svak overvekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( = )

Nordiske aksjer

Svak overvekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( = )

Globale aksjer

Svak overvekt
Makro: ( + )
Verdsetting: ( + )
Sentiment: ( = )
Makro vurdering: Oljepris, Økonomisk vekst, Inntjening, Valuta, Sentralbank     I    Verdsetting vurdering: Vertsetting     I     Sentiment vurdering: Sentiment
Q3 2019 - markedssyn
Oljepris
Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen
Økonomisk vekst
Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Marko tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Svak utvikling i Europa for industriproduksjon og investeringer, men service sektoren hindrer foreløpig resesjon.

Det globale risikobilde preges av frykt for effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.

Norge går bedre, bredt basert oppgang. Nedsiderisiko knyttet til global nedtur.
Inntjening
Forventninger til 2019 er nedjustert i Norge, men fremdeles vekst i forhold til 2018.
Valuta
Kronen er overraskende svak. Kronen er en liten sårbar valuta påvirket av at kapitalen trekkes mot «safe heaven» investeringer globalt, tross en god vekst i Norge.
Sentralbank
Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.

FED kuttet renten for første gang på 9 år i juli, markedet venter betydelige rentekutt fremover.

ECB ventes å kutte ytterligere, nye tiltak fra ECB ventes i september

Kina stimulerer også gjennom ekspansiv pengepolitikk.

Norges bank er eneste sentralbank som øker renter og signaliserer ytterlige renteøkninger. Markedet priser ikke inn dette.
Verdsetting
Verdisettingen har bedret seg. Prising diskonterer lavere vekst og forventninger enn det man ser i dag.

Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett

Kredittspreadene har kommet inn i takt med rentefall og sentralbankforventninger.
Kredittspreadene er på lave nivåer, men kan forventes å bli på lave nivåer fremover
Sentiment
Kredittsentimentet er sterkt drevet av lave renter og få alternative investeringer.

Risikoen fremover er knyttet til effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.
Nyhetsoppdatering
Makro:
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Nyhetsoppdatering
Descriptive text
Q3 2019 - Markedssyn
Oljepris
Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen
Økonomisk vekst
Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Marko tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Svak utvikling i Europa for industriproduksjon og investeringer, men service sektoren hindrer foreløpig resesjon.

Det globale risikobilde preges av frykt for effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.

Norge går bedre, bredt basert oppgang. Nedsiderisiko knyttet til global nedtur.
Inntjening
Forventninger til 2019 er nedjustert i Norge, men fremdeles vekst i forhold til 2018.
Valuta
Kronen er overraskende svak. Kronen er en liten sårbar valuta påvirket av at kapitalen trekkes mot «safe heaven» investeringer globalt, tross en god vekst i Norge.
Sentralbank
Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.

FED kuttet renten for første gang på 9 år i juli, markedet venter betydelige rentekutt fremover.

ECB ventes å kutte ytterligere, nye tiltak fra ECB ventes i september

Kina stimulerer også gjennom ekspansiv pengepolitikk.

Norges bank er eneste sentralbank som øker renter og signaliserer ytterlige renteøkninger. Markedet priser ikke inn dette.
Verdsetting
Verdisettingen har bedret seg. Prising diskonterer lavere vekst og forventninger enn det man ser i dag.

Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett

Kredittspreadene har kommet inn i takt med rentefall og sentralbankforventninger.
Kredittspreadene er på lave nivåer, men kan forventes å bli på lave nivåer fremover
Sentiment
Kredittsentimentet er sterkt drevet av lave renter og få alternative investeringer.

Risikoen fremover er knyttet til effekter av handelskrig, mulig hard Brexit og Italia uro.