Kunde Login

Vennligst velg din prefererte login-metode.

aksjesparekontoVPS-Konto
Vær oppmerksom på at ordrer som registreres via vår kundeportal (VPS Investortjenesten) må registreres innen kl. 09:50 for å få samme dags sluttkurser. Kursfastsettelse vil skje samme dag etter at tegningsbeløpet blir valutert fondets bankkonto. Ordrer som mottas etter kl. 09.50 vil utføres til neste virkedags sluttkurser. Grunnen til dette er begrensninger hos Nets som fører til at tegningsbeløpet ikke blir valutert fondets bankkonto før neste dag.For utenlandskregistrerte fond vil du få tegningskurs først når både tegningsordre og tegningsbeløpet er mottatt av Alfred Berg (innen kl. 09.50 for neste virkedags kurs). Kursfastsettelse vil skje samme dag som tegningsbeløpet blir valutert fondets bankkonto.
Aktiv forvaltningBedriftskunderBLI NY KUNDE

Opplever du problemer med å logge inn? Vennligst kontakt oss på  22 00 51 00