VÅRE FORVALTERE

LEIF ERIKSRØD

LEDER FOR AKSJEFORVALTNING

Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder det norske aksjeteamet. Han er en av forvalterne av Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Leif begynte i Alfred Berg i 2010. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene (som nå er en del av Storebrand konsernet), hvor han oppnådde svært god avkastning for selskapets norske aksjefond.

PETTER TUSVIK

PORTEFØLJEFORVALTER

Petter Tusvik arbeider som senior porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter startet i Alfred Berg i 2000 og har siden vært en del av det det norske aksjeteamet. Petter har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.

KRISTIAN TUNAAL

PORTEFØLJEFORVALTER

Kristian Tunaal jobber som Porteføljeforvalter med fokus på Norden. Har tidligere jobbet som saksbehandler i Konkurransetilsynet, Oil-Service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities og aksjestrateg i DNB Markets.

STIG-ARILD SYRDAL

PORTEFØLJEFORVALTER

Syrdal ble ansatt som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam i 2015. Han har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2007–2012. Stig-Arild er co-manager for Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Han har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas og Torvald Klaveness.

TORRY TORHEIM

PORTEFØLJEFORVALTER

Torry Torheim ble ansatt i Alfred Berg i 2017, og har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2008-2014. Han jobber som Porteføljeforvalter i det global aksjeteamet og co-forvalter Alfred Berg Global. Han har tidligere hatt en rekke stillinger i selskapet, blant annet i porteføljeadministrasjonen, globale aksjeteamet og den nordiske risikostyringsfunksjonen. Han har tidligere arbeidserfaring som risikoanalytiker fra hedgefondet til Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.

Maria Granlund

PORTEFØLJEFORVALTER

Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og dedikerte de første 15 årene på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og 6 år hos ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en maskiningeniør og har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

TOM HESTNES

PORTEFØLJEFORVALTER

Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i mars 2015. Han er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for vår strategi innenfor Nordic High Yield. Tom skal videre bygge opp investeringer og investeringsprodukter innenfor alternative investeringsfond. Tidligere har han hatt ledende roller innenfor high yield rådgivning og tilrettelegging hos flere meglerhus i Norge herunder Swedbank, First Securities og Arctic Securities.

MORTEN STEINSLAND

leder for nordiske renteforvaltningen

Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo.

TOROLV HERSTAD

Porteføljeforvalter

Herstad er porteføljeforvalter for Alfred Bergs norske og nordiske investment grade strategier. Han co-forvalter følgende fond: Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Kort Obligasjon, Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Kort Stat, Alfred Berg OMF Kort, Alfred Berg Nordic Investment Grade, Alfred Berg Nordic Investment Grade FO, Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Dur, samt Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital. Torolv har jobbet som porteføljeforvalter i Alfred Berg siden 2012, og har erfaring fra både aksje- og rentemarkedene siden 2005 gjennom stillinger i Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Torolv har en Master in Economics and Finance fra University of Sydney/Handelshøyskolen BI, samt er autorisert rente- og kredittanalytiker fra hhv NFF og Norges Handelshøyskole.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form