NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

Regjeringspartiene er enige om å forlenge overgangsordningen for aksjesparekonto til 31.12.2019

NORDIC GAMBAK

PORTEFØLJEGUIDEN

MARKEDSRAPPORT

1
SEMINAR 16. januar 2019

Nordiske og globale aksjer

På seminaret vil vi snakke om nordiske og globale aksjer. Den siste høsten har vi startet Alfred Berg Nordic Gambak og dette fondet har så langt fått en god start. Vår forvalter Kristian Tunaal vil snakke om fondet sammen med utsiktene for det nordiske aksjemarkedet I 2019.

Etter sommeren byttet vi et av våre globale fond i våre forvaltnings mandater. Det nye fondet, Parvest Equity World Best Selection er valgt på bakgrunn av forvalters resultater og strategien som ligger bak. Philip Braathen vil snakke om fondet, bakgrunnen for suksessen det har hatt og litt om hvordan vårt forvaltningsmiljø ser på globale aksjer det neste året.

2
MANDATER TILPASSET DEG

ALFRED BERG FRONT

Hos Alfred Berg har vi en egen avdeling for kunder som ønsker råd rundt investeringer i de forskjellige markeder.

Våre investorer kan være trygge på at de vil få veldiversifiserte porteføljer som over tid betaler tilbake i form av avkastning opp mot den risiko man har valgt. Alfred Berg Front kommer i flere varianter avhengig av investors preferanser; fra utelukkende renter i porteføljen til utelukkende aksjer.

3
Oktober 2018

ALFRED BERGS MARKEDSSYN

Norsk økonomi igjen i god utvikling. Oljesektoren er igjen katalysator for vekst. Nedsiderisiko knyttet til renteutvikling og boligmarked.

Vi tror på en sterkere krone på bakgrunn av økt rentedifferanse og en sterk oljepris.

Etter utgangen er kredittspreader fortsatt lave, men ikke lenger på veldig lave nivåer. Vi tror fortsatt på et positivt kredittmarked så lenge ikke veksten stopper opp eller sentralbankene strammer til for raskt.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Short Global Credit: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres med virkning 23. november 2018.

NYHETER

referanseindekser

Vi bytter referanseindekser på norske rentefond: Markedsstandarden for referanseindekser på norske obligasjonsfond vært familien av Oslo Børs statsobligasjonsindekser.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form