NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

AKSJER & aksjefond på et sted -   få bedre oversikt over dine investeringer

Fondsliste

SE VÅRE FOND

PORTEFØLJEGUIDEN

PRØV NÅ

MARKEDSRAPPORT

FEBRUAR 2020
oppsummering 2019

Dobbel avkastning med grønt comeback

Les mer i vår oppsummering av børsåret 2019

Dobbel avkastning og grønt comeback på Oslo Børs i 2019: Fasiten for 2019 viser en avkastning på nesten det dobbelte av gjennomsnittet de ti siste årene for Fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX). 19,2% avkastning mot en gjennomsnittsavkastning på 9,8% siste ti år.

Det er få grønne aksjer i det norske markedet. Ser vi på de femten aksjene med høyest avkastning på Oslo Børs i fjor finner vi en stor andel grønne aksjer på listen.

Alfred Berg
Q1 2020

ALFRED BERG MARKEDSSYN

Fornyet uro i Midtøsten løfteroljeprisen. Underliggende balanse er ikke endret, fortsatt høyere tilbudside.

Noe bedre makro tall, spesielt privat konsum og service sektoren. Dette hjelper til at ikke vekst tallene faller. Industriproduksjon har stabilisert seg på svake nivåer. Nedrevidering av vekst vi så i høst har stabilisert seg i USA, Europa og Kina.

Norge går bedre, men risikoen ligger på nedsiden med den globale utviklingen.MARS 2020

SEMINAR: NORDISKE AKSJER


Det finnes mange grunner for oss norske investorer å delta i det som skjer i den nordiske regionen. Norden fremstår som en region med høy vekst og stabile rammebetingelser.

Regionen er ledende innen innovasjon og bærekraft, og hovedsete for mange store og verdensledende selskaper i forskjellige sektorer som helse og farmasi, informasjonsteknologi og industri.

Velkommen til et spennende lunsjseminar torsdag 5. mars på Hotel Continental.


Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form