NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

Regjeringspartiene er enige om å forlenge overgangsordningen for aksjesparekonto til 31.12.2019

Fondsliste

PORTEFØLJEGUIDEN

MARKEDSRAPPORT

1
SEMINAR 25. april 2019

mer informasjon kommer

Alfred Berg inviterer jevnlig til seminar for nye og eksisterende kunder.

Nytt seminar er satt opp på Hotel Continental i Oslo den 25. april - uken etter påske. Vi kommer tilbake med agenda da vi er i ferd med å sette dette sammen.

Seminaret vil holdes den 25 april fra kl 11:30-12:30 med lett servering av mat og drikke fra kl 11:00!

2
MANDATER TILPASSET DEG

RÅDGIVNING: ALFRED BERG FRONT

Hos Alfred Berg har vi en egen avdeling for kunder som ønsker råd rundt investeringer i de forskjellige markeder.

Våre investorer kan være trygge på at de vil få veldiversifiserte porteføljer som over tid betaler tilbake i form av avkastning opp mot den risiko man har valgt. Alfred Berg Front kommer i flere varianter avhengig av investors preferanser; fra utelukkende renter i porteføljen til utelukkende aksjer.

3
februar 2019

Etter syv fete kommer syv magre?

Oslo Børs har levert positiv avkastning samtlige seks år i perioden 2012-2017.
Frem til oktober så 2018 ut til å bli det syvende fete året på Oslo Børs. Frykt for handelskrig og hard brexit ga imidlertid en korreksjon på 15% i årets siste kvartal. Dermed endte børsen ned 2% i 2018.

Finanskrisen har hatt sitt tiårsjubileum. Det kraftige børsfallet i 2008 er dermed visket bort fra aksjemarkedets tiårshistorikk. 2011 og 2018 er de eneste årene med negativ avkastning siste ti år.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked . Vedtektenei verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 7. januar 2019.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked. Endringene innebærer at fondet endrer navn til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked: Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked

SE ALLE NYHETER & OPPDATERINGER
Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form