NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

AKSJER & aksjefond på et sted -   få bedre oversikt over dine investeringer

Fondsliste

SE VÅRE FOND

PORTEFØLJEGUIDEN

PRØV NÅ

MARKEDSRAPPORT

JANUAR 2020
oppsummering 2019

Dobbel avkastning med grønt comeback

Les mer i vår oppsummering av børsåret 2019

Dobbel avkastning og grønt comeback på Oslo Børs i 2019: Fasiten for 2019 viser en avkastning på nesten det dobbelte av gjennomsnittet de ti siste årene for Fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX). 19,2% avkastning mot en gjennomsnittsavkastning på 9,8% siste ti år.

Det er få grønne aksjer i det norske markedet. Ser vi på de femten aksjene med høyest avkastning på Oslo Børs i fjor finner vi en stor andel grønne aksjer på listen.

Alfred Berg
Q1 2020

ALFRED BERG MARKEDSSYN

Fornyet uro i Midtøsten løfteroljeprisen. Underliggende balanse er ikke endret, fortsatt høyere tilbudside.

Noe bedre makro tall, spesielt privat konsum og service sektoren. Dette hjelper til at ikke vekst tallene faller. Industriproduksjon har stabilisert seg på svake nivåer. Nedrevidering av vekst vi så i høst har stabilisert seg i USA, Europa og Kina.

Norge går bedre, men risikoen ligger på nedsiden med den globale utviklingen.JANUAR 2019

SEMINAR: NORSKE & Globale AKSJER 2020


2020 er på trappene og Alfred Berg starter det nye året med et spennende lunsjseminar 9. januar.

2019 ser ut til å bli et meget bra år i aksjemarkedet. Norske aksjer har et godt år mens globale aksjer har gjort det ekstra bra for norske investorer.

Vi ønsker å se litt på hva som har skjedd i år og også se på utsiktene for det norske og globale aksjemarkedet neste år.NYHETER

Fusjon 2019

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har som kjent besluttet å fusjonere verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon (overdragende fond) inn i Alfred Berg Nordic Investment Grade (overtakende fond).

NYHETER

Fusjon 2019

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har som kjent besluttet å fusjonere verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 1-3 (overdragende fond) inn i AlfredBerg Nordic Investment Grade Mid Duration (overtakende fond).

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked. Endringene innebærer at fondet endrer navn til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form