NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

Overgangsordningen opphører 31.12.2019. Benytt muligheten til å flytte aksjefond & aksjer skattefritt til oss innen 01.12.2019.

Fondsliste

SE VÅRE FOND

PORTEFØLJEGUIDEN

PRØV NÅ

MARKEDSRAPPORT

SEPTEMBER 2019
aksjesparekonto

AKSJER & AKSJEFOND PÅ ET STED

Enkel, oversiktlig og fleksibel løsning

På en aksjesparekonto hos Alfred Berg kan du samle alle børsnoterte aksjer og aksjefond (med minimum 80 prosent aksjer) du har investert i på ett sted. Dette gir deg en bedre oversikt over dine investeringer.


I en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelig investerte beløpet uten å betale skatt. Det er først når du tar ut midler utover det som er investert at du må skatte.

Alfred Berg
Q3 2019

ALFRED BERG MARKEDSSYN

Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen.

Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Makro tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.

oktober 2019

SEMINAR: NORDISKE AKSJER

Den 10. oktober inviteres du til seminar med forvalter Kristian Tunaal og Johan Stein. Vår nye satsning Alfred Berg Nordic Gambak forvaltes av Kristian og investerer i det nordiske aksjemarkedet basert på de samme prinsippene som vårt norske fond Alfred Berg Gambak.

Under presentasjon vil Tunaal snakke om sin forvaltning, markedet i Norden og utsiktene fremover.

CFO i Tomra, Espen Gundersen, vil i andre halvdel gi oss en oppdatering på hva som skjer i selskapet om dagen.

Alfred Bergs dedikerte nordiske small cap forvalter Johan Stein vil også komme med sine synspunkter på markedet og enkelt investeringer innen dette området.

NYHETER

Fusjon 2019

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har som kjent besluttet å fusjonere verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon (overdragende fond) inn i Alfred Berg Nordic Investment Grade (overtakende fond).

NYHETER

Fusjon 2019

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har som kjent besluttet å fusjonere verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 1-3 (overdragende fond) inn i AlfredBerg Nordic Investment Grade Mid Duration (overtakende fond).

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked. Endringene innebærer at fondet endrer navn til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form