NESTEN 1000 fond å velge mellom

OPPRETT EN
AKSJESPAREKONTO

Overgangsordningen opphører 31.12.2019. Benytt muligheten til å flytte aksjefond skattfritt til oss innen 01.12.2019.

Fondsliste

SE VÅRE FOND

PORTEFØLJEGUIDEN

PRØV NÅ

MARKEDSRAPPORT

JULI 2019
SEMINAR 28 august

Seminar: Norske Aksjer  

Med gjestepresentasjon fra Jon Andre Løkke, CEO i NEL

Alfred Berg har gleden av å invitere til et veldig spennende seminar hvor vi skal snakke om det norske aksjemarkedet og få selskapsbesøk fra NEL.

Leif Eriksrød, leder for vårt norske aksjeteam, vil forklare hvorfor det har gått som det har gått hittil, samtidig som han deler sitt syn på det norske markedet fremover.

Jon Andre Løkke, CEO i NEL, kommer og forteller mer grundig rundt selskapet og planene fremover for NEL sin satsning i markedet for hydrogen.

Alfred Berg
Q3 2019

ALFRED BERG MARKEDSSYN

Oljeprisen er overraskende svak drevet ned av etterspørseljusteringen.

Økt usikkerhet om videre vekst i USA. Marko tallene er fortsatt gode, men markedsprisingen viser nedsiderisiko fremover. Ledende indikatorer har også vært fallende.

Verdens sentralbanker iverksetter pengepolitiske lettelser drevet av frykt for handelskrig, renten senkes.


februar 2019

Etter syv fete kommer syv magre?

Oslo Børs har levert positiv avkastning samtlige seks år i perioden 2012-2017.
Frem til oktober så 2018 ut til å bli det syvende fete året på Oslo Børs. Frykt for handelskrig og hard brexit ga imidlertid en korreksjon på 15% i årets siste kvartal. Dermed endte børsen ned 2% i 2018.

Finanskrisen har hatt sitt tiårsjubileum. Det kraftige børsfallet i 2008 er dermed visket bort fra aksjemarkedets tiårshistorikk. 2011 og 2018 er de eneste årene med negativ avkastning siste ti år.

NYHETER

årsrapport 2018

Offentliggjøring av årsrapport 2018. Alfred Berg Kapitalforvaltning representerer den norske virksomheten innenfor Alfred Bergs felles nordiske organisasjon. Selskapet er eid av BNP Paribas.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked. Endringene innebærer at fondet endrer navn til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss.

NYHETER

Offentliggjøring

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked . Vedtektenei verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 7. januar 2019.

Ønsker du informasjon om våre seminarer og fond?

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form